Teoría de grafos

Temas de investigación en curso

  • Grafos de intersección
  • Grafos perfectos
  • Convexidad en grafos
  • Dominación en grafos
  • Espacio nulo y distribución de autovalores de grafos

Participantes

  • Martín Safe
  • Juan Cappa (Departamento de Matemática, UNS)
  • Rocío Suárez Albanesi (Departamento de Matemática, UNS)